BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

06.04.2017

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

   
04.04.2017

 

Warsztaty: autoprezentacja w wystąpieniach publicznych

06.03.2017wipro

Konferencja: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

27.02.2017

W związku z rozpoczęciem prac badawczych w ramach grantu NCN OPUS 9 pt. "Spektroskopia Rezonansu Magnetycznego w Badaniu Zmian Koncentracji Metabolitów Mózgu w Wyniku Diety Bakteryjnej" Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznegow Lublinie  poszukuje do zespołu badawczego Doktoranta z dyscyplin: biologia, weterynaria, biochemia, chemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, lub pokrewnych. Dla doktoranta przeznaczone jest comiesięczne stypendium naukowe.

http://www.up.lublin.pl/files/images/navig/acrobat-pdf-wersja.png

22.02.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej”.

 

Zaproszenie na posiedzenie naukowe: Jakość zdrowotna produktów pozyskiwanych od ślimaków

31.01.2017konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni

 

20.01.2017konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni