foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Gustaw, profesor zwyczajny
tel. 81-462-33-06
e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl, www

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Jan Morlewski, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-05
  • mgr inż. Jolanta Moryc, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-05
   e-mail: jola.moryc@up.lublin.pl
  • mgr inż. Dorota Targońska, starszy technik, tel. 81-462 33 05
   e-mail: dorota.targonska@up.lublin.pl

  Profesorowie emerytowani