foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

22.03.2019

 

 

 

Harmonogram Postępowania Habilitacyjnego dr inż. Anny Jakubczyk

 

 

 

1

21.02.2019 - Wniosek dr inż. Anny Jakubczyk do Centralnej Komisji w Sprawie Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

2

21.02.2019 - Wszczęto postępowanie habilitacyjne dr inż. Annie Jakubczyk w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

3

20.03.2019 - Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. inż. Małgorzaty Karwowskiej profesor uczelni na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym o nadanie dr inż. Annie Jakubczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

4

Do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni  i Tytułów z dnia 6 czerwca 2019 o powołaniu komisji habilitacyjnej  w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Jakubczyk:

  • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Teresa Fortuna, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
  • sekretarz komisji - dr hab. Anna Krzepiłko prof. UP Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • recenzent komisji - prof. dr hab. Danuta Górecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • recenzent komisji - prof. dr hab. Anna Iwaniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • recenzent komisji - dr hab. Małgorzata Karwowska prof. UP Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • członek komisji - dr hab. Stanisław Kalisz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • członek komisji - dr hab. Monika Sujka prof. UP Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

 

DOKUMENTY:

 


« wstecz